Методиката, това е оптималният алгоритъм по който можем да се научим да дишаме възможно най-бързо и безпроблемно. Той е научно основан,и като доказателство са стотиците хиляди, усвоили здравословното дишане и като следствие от това, отървали се от различни заболявания. Повечето от половината от хората, го усвояват с цел здравословен начин на живот, без да имат някакъв здавословен проблем.  Ще започнем с методиката на инхалатора-тренажор на Фролов, като тук ще дадем общата принципна част а към всяка от болестите, ще дадем детайлите за дадения случай.
1. Класическа методика на Фролов е тази с която е започнал Фролов, с която е открил ендогенното дишане и която е претърпяла само някои детайлни промени, касаещи конкретни случаи. Тя разделя усвояването главно на два режима. Първоначален, с който се започва и при който се вдишва през носа а се издишва през инхалатора и Тренажорът-инхалатор на Фролов
е едно от най-гениалните изобретения, с помощта на коeто, всеки човек може да възстанови здравето си, независимо от степента на неговото влошено състояние, чрез повишаване на нивото на кислорода, с който се снабдяват клетките на засегнатия орган.
 Начинът на дишане се оформя в организма до достигане на 2-2,5 години и ако през това време човек е боледувал продължително или често от заболявания, затрудняващи дишането, то той се научава да диша дълбоко за цял живот. Това довежда до появата на почти всички болести, които не са причинени директно от патогенните вируси или бактерии или отровни вещества. 
Като ни научава да дишаме здравословно, той отстранява основната причина за появата и развитието  на над 90% от заболяванията, като започнем от наднорменото тегло и алергията и стигнем до сърдечно-съдовите. Той е разпространен в целия свят, включително Канада, САЩ и Австралия.

1 . Първата му функция е на инхалатор, който обаче не работи както познатите ни дисперсионни инхалатори с лечебни течности а исползва част от СО2, който ние издишаме. В него се наливат от 6 до 30 мл вода, която от една страна служи за двустранна клапа, задържаща част от издишания СО2 във вътрешната камера. От друга пък осъществява масажиране на алвеолите по време на бълбукането от преминаваненто на въздуха през водата и специалната решетка. Сумарно това довежда до прочистване на белия дроб и най-вече алвеолите, което оптимизира газовата обмяна, намалява пренасищането на хемоглобина с кислород и създава оптимален баланс на СО2 в плазмата на алвеоларната кръв. Вследствие на това се доставя необходимото количество кислород в митохондрийте, който от своя страна синтезират и доставят на ядрото на клетката необходимото количество енергини молекули на АТФ ( аденозинотрифосфорна киселина) и ускоряват обменните процеси. По този начин клетките на всеки един орган започват отново да изпълняват функцийте си, с което пък на практика се възстановяват функциите и на самия орган. Практиката доказва, че по този начин може да се възстанови работата на всеки орган, независимо до каква степен е нарушена неговата функция.   
 
2. Втората му функция е на тренажор,  който ни позволява да си изработим правилен начин на дишане. Тъй като колкото и да подобрява здравето по време на процеса на упражненията, ефектът би бил ограничен само в рамките на времето на това упражнение ако ние продължим да дишаме неправилно през останалата част от денонощието. При това самата полза би била ограничена или може би недостатъчна. Затова като изпълняваме упражненията в определената последователност, с определената постепенност и в определената част от денонощието (точно преди лягане и след ставане от сън,) ние променяме постепенно неправилно изградения безусловен процес дишане с изградена нова програма на управление в подкорието на мозъка. Така с течение на времето, не само възстановяваме нарушената функция на засегантия орган или целия организъм, а и създаваме здравословен начин на дишане, който ни дава възможност да се проявят пълните възможности на организма в бъдеще. При това човек изпитва непрекъснат прилив на енергия и издръжливост,  независимо от физическото или психичестоко натоварване. Престава да се разболява от вирусни заболявания като настинки и грипове и други. 

© 2024 SHARP Всички права запазени.
Дизайн и програмиране: УебДизайн Професионалистите се отличават